Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., August 28, 2012

Sheldan Nidle, 28 август 2012 г

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Здравейте! Ето ни отново тук! Сега ние очакваме датата, на която можем да започнем подготовката, която е необходима, преди новата банкова система да може да влезе в сила. След този период бързо ще последва официалното оповестяване на тази нова глобална финансова система, която сама по себе си ще създаде ситуация, която ще направи невъзможно да продължи съществуването на тъмните сили. След това новите правителства ще позволят раздаването на фондовете за благоденствие.

Преди дълго време във вашия свят се наложи преобладаващото схващане, че ирационалният мироглед на анунаките е “реален” и че изобщо не е възможна друга реалност. Това “убеждение” ще бъде разтърсено с новата финансова система, която ще отвори врати, които досега бяха държани здраво затворени от тъмните кабали. Предстоящият обширен трансфер на фондове ще отстрани преградите пред прогреса, които тъмните сили изграждаха десетилетия наред срещу вас, и след като тези прегради бъдат премахнати, могат да бъдат започнати нови процедури и придружаващи официални разяснения. Но това са само първите стъпки, които бързо ще преминат в масивна операция за проявяване на пълната програма, разпоредена от страна на СВЕТЛИНАТА, която ще превърне този свят, подобен на кошмарен сън, в изпълнена със СВЕТЛИНА мечта.

Докато бъдат обявявани тези разнообразни подобрения и вашият свят се променя съответно към по-добро, ще се утвърди един напълно нов стил на правителствено управление, който ще се заеме с разясняване на все повече детайли на промените, които са в ход на много нива. Ние дойдохме тук, за да бъдем ментори при тази всеобхватна промяна. Един от големите преобразяващи фактори ще бъде освобождаването на много технологии, които досега бяха крити от вас десетилетия наред. И ние сме нетърпеливи да направим съобщенията, които водят към разкриването.

Разкриването ще отвори отново за вас тази огромна галактика! С разкриването ще бъдете посветени в неща, които драстично и неопровержимо ще променят начина, по който възприемате Вселената и вашето място в нея. Тя няма да е повече негостоприемно и неизследвано празно пространство. Изведнъж тя (и за вас) ще покаже места, които се обитават от приятели и членове на ваши семейства, до които ще можете да достигате лесно, като използвате новата си технология. И, което е много важно: това ще е напълно достъпна реалност, която по чудесен начин потвърждава вашето единство с всичко живо, като ви демонстрира, как ние всички сме свързани със Създателя и с всички живи същества на Небето.

Нашето повторно обединение с вас ще ви доведе до последния праг към пълното съзнание, тъй като ви дава възможност да разберете, колко е лесно да направите последната крачка към вашето естествено състояние на съществуването. Когато отново станете цялостни, ще можете отново да поемете вашата свещена служба – като верни и съзнателни наставници на Гея – и така да подновите мисията, която ние, човешките същества, поехме пред нея преди почти 900 000 години. Това наставничество включва в действителност и надзора на цялата ваша Слънчева система. Повторното поемане на вашата божествена служба включва и повторното обединение с вашите семейства от Вътрешната Земя и срещата с много безтелесни същества, които са дошли тук от цялата тази Слънчева система и извършваха досега тези задачи, които сега ще поемете вие. Вашата местна Духовна Йерархия ни уверява, че вие сте готови за тази и за други задачи, които скоро ще изискат вашето внимание. Агартяните и техните съюзници китовете и делфините подготвят прокламациите, които ще бъдат обявени, когато преминете в състояние на пълно съзнание.

Това ще включва и историята за това, как вие сте дошли първоначално на Земята и защо преди дълго време на Вега много Духовни Йерархии се съгласиха да ви направят същества с пълно съзнание. Тази история формира част от един обширен процес за повторното ви свързване с вашите специални начала и запознаването ви със задълженията на пълното съзнание и с вашите множество отговорности в тази част на физическата реалност. Когато започнете да си спомняте вашето начало, ще е необходимо да се осигури общо образование, което да помогне на вашето раждащо се галактическо общество да изпълните вашето наистина невероятно предназначение. Тези от вас, които в своите жизнени договори са се съгласили да останат тук, ще осъзнаят какво се очаква от вас от вашата местна Духовна Йерархия.

Небето ще работи тясно с вас, за да се осъществи Божественият план в този сектор на физическата реалност. Един аспект, който вече ви споменахме, е вашата служба като ментори на обширна група от същества, които дълбоко желаят да получат своето тяло от СВЕТЛИНА и да започнат свещеното пътуване към пълното съзнание. Такива способности ви правят специални същества и затова сте наблюдавани от толкова много същности от цялата Галактика. Това обяснява също така, защо Небето ни позволи да започнем тази мисия за Първи контакт.

Бъдете благословени! Ние сме Вашите Възнесени Учители! Ние идваме днес с някои добри новини! Сега ни е позволено да ви обясним, че новата банкова система се намира много близо пред своето проявление. Големи банки навсякъде по вашия свят сега се подготвят за въвеждането на многобройни нови правила. Тези правила ще променят начина на процедиране при международни транзакции и ще подготвят за серия от съобщения за въвеждането на нова твърда валута с покритие от благородни метали. Правителствата от вашия свят бяха информирани, че трябва да се въведе международна версия на N.E.S.A.R.A (това е нещо като кодекс за ново управление във всички сфери – бел.пр.) и това ще доведе до бърза промяна във вашите глобални политически системи. По тази причина Галактическата федерация позиционира някои от нейните отбранителни космически кораби, за да гарантира, че тези промени ще се извършат така, както беше потвърдено и от страна на тъмните кабали. Дойде времето тези тъмни същества да се предадат и да отстъпят властта си на СВЕТЛИНАТА!

Тези промени могат да позволят на нашите свещени тайни общества да започнат разпределението на фондовете за благосъстояние по света. Освен това инструктирахме нашите съюзници да подготвят редица специални съобщения, които ще обяснят много от истините, които или бяха много изменени, или от хилядолетия бяха държани в тайна от вас. Тези обстоятелства наложиха да държим тези информации скрити надълбоко в много храмове и катедрали – до днешно време, когато вече можем да ги разкрием пред вас. Вие първоначално може да бъдете малко шокирани, но тези свещени истини отново ще станат част от вашите духовни знания в тази физическа реалност. Така ще започне процес на изясняване на чудесата на пълното съзнание, в което се връщате. Тези теми ще застанат през следващите седмици в центъра на вашия живот, защото сте нужни на Небето, за да започнете отново вашата свещена служба в полза на СВЕТЛИНАТА.

Ние, Възнесените Учители, имаме божествено задължение да ви помогнем да преминете през свещения воал към вашето истинско съществуване като физически ангели. Затова приветстваме пристигането на нашия род във Вътрешната Земя, с чиято помощ вие отново ще бъдете доведени във вашето най-ценно състояние на съществуване. Всичко това, което е задействано, се прави с цел да се изпълни повелята на Небето. Много дълго вие сте били в състояние на изкуствена амнезия и е време отново да възстановите вашата първоначална мъдрост и вашите някогашни способности!

Обществените форми, измислени някога от тъмните сили и “оркестрирани” от анунаките, трябва да приключат! Вашето вродено Единство ще бъде възстановено и това ще ви даде възможност да развиете чудесен прототип на галактическо общество. Тази ваша нова реалност ще приветства с добре дошли някогашните тъмни империи на тази Галактика, ще ги трансформира към СВЕТЛИНАТА и ще ги снабди с цялостно тяло от СВЕТЛИНА, заедно с техниките и етикета, които изисква Духът.

Днес ние ви запознахме с още подробности за това, което скрито се извършва навсякъде из вашия свят. Тези подготовки ще дадат възможност за големи промени в банковото дело, които ще доведат до отстраняването на тъмните сили от властта. Галактическата федерация и нейните отбранителни космически кораби подпомагат тези акции и така краят на тъмния кабал наближава! Радвайте се и се гответе да приемете даровете на Небето! Знайте, скъпи души, че безкрайните запаси и никога несвършващото благоденствие на Небето в действителност ви принадлежат! Така е! Selamat Gajun! Selamat Ja! (на сириански: Бъдете Едно! Радвайте се!)


Website: Planetary Activation Organization
Превод: Maya

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!