Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 26, 2010

SaLuSa, March 26, 2010

Тъй като сме наясно с идващите промени и виждаме пълния успех, който те ще донесат, ние не изпитваме напрежение или безпокойство, а по-скоро чувство на вълнение при мисълта за голямата надежда и щастие, които те ще ви донесат. Ние имаме привилегията да виждаме по-широката картина и всички вероятности, и знаем, че пътят ще доведе до завършване на този цикъл. Вие, обаче, нямате сигурен начин да знаете изхода и това до голяма степен е въпрос на вяра, съгласно вашите убеждения. Но все пак не само вярата ви пришпорва напред, тъй като вътре във вашите подсъзнателни спомени вие вече знаете за успеха, който ще преживеете. Точно това вътрешно знание ви дава силата да преодолеете всяко препятствие, поставено на пътя ви. Има много неща, които отвличат вниманието ви, особено в този конкретен момент на Земята, когато промените започват да се случват. Въпреки това, стига да можете да останете фокусирани върху края на дните и извисяването, което ще се състои, вие ще се справите лесно с тях.

Нещата наистина достигат решителен момент и ние очакваме да бъдат взети много положителни решения, които ще положат началото на цяла поредица от събития, водещи към Издигането. Разбира се процесът започна преди известно време, но сега ще навлезе в пълен ход. Тъмните сили ще трябва да признаят поражението си и да се оттеглят, така че Работниците на Светлината да могат да продължат напред без да бъдат задържани. Те разполагаха с достатъчно време, за да видят дали биха могли да осъществят пълен контрол върху света. Те се провалиха и сега е ред на Светлината да се превърне в доминираща сили. Всъщност това ще бъде винаги така, тъй като без значение колко дълго продължава цикъла, Светлината не може да бъде унищожена. Ако беше така, щеше да е като да кажем, че Бог може да бъде победен. Бог е Всемогъщ и е върховната сила на вашата Вселена, и всичко се провежда в рамките на Божията любов.

Ние сме готови да действаме при дадени инструкции да пристъпим към нашия план, което внимателно ще ускори приключването на останалите проблеми, които причиняват забавяне. Това ще разчисти пътя за Първия Контакт и ще ни позволи да се срещнем с нашите съюзници, така че да можем да започнем бързо различни проекти, които ви засягат. Посоката на влияние се простира от Бог и минава през различни групи и съвети с високо развитие и съзнание. Накрая достига до вас чрез нас и Учителите, които чакат в готовност да се завърнат на Земята. Може да кажете, че важните клечки чакат да ви се явят и това е така, тъй като истината ще звучи по-приемливо, когато идва от онези, които са ви познати. Исус и много Ангелски Същества като Архангел Михаил ще се обърнат към вас и думите ще носят силна енергия, която ще ви накара да не се съмнявате, че те идват при вас с Любов и Светлина.

Въпреки, че дуалността се разглежда като игра, все пак тя е много сериозен опит, който ще има голяма връзка с вашето бъдеще. Разширяването на съзнанието ви ще е станало толкова голямо, че вие ще действате като съ-създатели на нови светове и ще се присъедините към редиците на онези, които са със супер съзнание. Това може да звучи невероятно като съзерцавате сегашното си ниво, но скоро ще преживеете фантастично извисяване. Всичко е свързано с Издигането, което няма да спре докато не се завърнете към абсолютния Източник. При пътуването си нататък ще имате всякакви преживявания, тъй като преминавате през Вселената и я изследвате в търсене на други форми на живот. В този смисъл ето защо ви казваме, че ние сме вие, тъй като ние от Галактическата Федерация изпълняваме Божието дело да носим Светлина на всички развиващи се цивилизации.

Каквото и да мислите, че ще ви предложи бъдещето, можем да кажем, че то ще бъде отвъд въображението ви, предвид на абсолютната красота и чудеса, които ще срещнете по време на пътешествията си. Има малко светове като Земята и вие оставяте след себе си ниските вибрации на третото измерение. Поради това вие ще се издигнете с по-високите вибрации и ще използвате телата си от Светлина, за да изразявате себе си пред другите души. Ще бъдете разпознавани по Светлината си и ще познавате другите по тяхната. Цветовете ще бъдат като на дъгата и ще ви заслепяват с редица октави, много по-чудесни от тези, които имате сега.

Можете ли наистина да сте обезпокоени от напускането на дуалността, тъй като ние се съмняваме, когато отчитате колко е изпитателно през цялото време. Вие намирате много малко мир на Земята, тъй като по-ниските вибрации водят до дисхармония и дисбаланс. Способността ви да създавате е ограничена и поради отделянето от Източника има липса в живота ви, която не може да бъде попълнена. Процесът на Издигането ще разреши всички тези недостатъци и благодарение на собствените си усилия ще навлезете в Светлината завинаги. Тогава и само тогава ще станете истинските вие с много малко ограничения и голяма сила да създавате. Както се разширява съзнанието ви, така ще откриете, че разбирането за силата, която притежавате, също се увеличава. На по-високите нива вие няма да злоупотребявате с нея, а вместо това ще я използвате за доброто на всички.

Пак ви казваме да погледнете към нас, ако искате да видите посоката, в която се е насочило Човечеството. Вие също сте Космически Същества и до голяма степен не знаете това, защото сте се спуснали от по-високите измерения. Вашата будна памет не си спомня времето преди да дойдете на Земята. Въпреки това, за някои от вас връзката се усеща, когато сте силно привлечени от нашите дейности и от нас. Но има други, които се страхуват от нашето присъствие, главно поради образите, създадени от вашите писатели на Научна Фантастика. Това е комичен образ на чудовища, твърдо решени да превземат вашия свят. Това създаде реакция на страх от идването ни. И все пак, причината за нашите послания е да предадем любовта, която имаме в сърцата си за вас и да ви накараме да разберете, че мисията ни е мирна.

Това не означава, че някои извънземни не биха искали да колонизират Земята заради нейните ресурси, но вашата еволюция е защитена, както е била винаги. Когато е бил осъществен контакт, който не е във ваш интерес, това е било напълно законно и позволено чрез Закона на Привличането. Имаме предвид Сивите, които търсеха бази на Земята и в сделка с Правителството на САЩ им беше позволено да ги имат в замяна на напреднали технологии. Такива тайни действия никога не са за ваше добро, а поради алчност, власт и военно господство, каквито сте изпитали. Това споразумение е към своя край и няма място в непосредственото ви бъдеще.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и ви изпращам любов и поздрави за здраве от членовете на Галактическата Федерация.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.