Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2010

SaLuSa, March 22, 2010

Имайте предвид промените и бъдете в готовност, но не позволявайте ума ви да бъде завладян от усещане за лоши предчувствия. Въпреки че ще има някои неща, които ще влияят върху ежедневието ви, помнете, че ще са само с временен характер. Те са начини да се сложи край, тъй като, за да се прочисти Майката Земя са необходими промени от голям мащаб, които ще предизвикат катаклизми в зависимост от това в кой район живеете. Промените вече са започнали и ние провеждаме упражнения за ограничаване на щетите. Веднъж след като можем да работим открито с вас, могат да бъдат извършени предварително приготовления, които да защитят хората от последствията. Нещо по-добро, ние можем бързо да организираме прехвърлянето ви на друго безопасно място. Времето за разкриване на нашето присъствие и неговата цел се задава. Очакваме енергиите на онези, които са решени да придвижат нещата напред, да се проявят до няколко месеца и след като това започне, ще бъде последвано от бърза поредица от разкрития. Благодарение на нашето официално признаване и работата, която извършваме във ваша полза, могат да бъдат приведени в действие и други проекти.

Чакането почти приключи, но както обикновено, не е лесно да се накара чиновничеството ви да се споразумее за истинската дата и кой да ръководи разкриването. Има много правителства или длъжностни лица, готови да излязат с информация, която е била крита от вас. Въпреки това те търсят насока от САЩ като най-голяма световна сила, но тя никога не е била ясна и точна. Повечето от тях знаят, че САЩ имат пряк интерес да запазят тайната и са се отказали от очакванията си, че те ще застанат начело при разкриването. Натискът да се разкрие истината стана толкова голям, че някои страни са готови да направят съобщения без предварителни консултации. Има много нови енергийни съоръжения, които са спрени поради сегашната ситуация, което прави всеки напредък много труден. В действителност на Запад има големи компании, които ще направят всичко по силите си, за да предотвратят оповестяването им.

Вие сте били държани в едно виртуално изкривяване на времето заради Илюминатите и техните последователи, които попречиха на пускането на нови технологии, освен когато това може да се използва в тяхна полза. Това беше главно, за да се подкрепят въоръжените им сили и хватката им върху доходоносните индустрии като петрола. Чрез силната основа на властта те се стремяха да постигнат световно господство, но благодарение на Галактическата Федерация на ваша страна, това беше предотвратено. Тъмните сили не успяват да разберат божествената сила, която можем да упражняваме, за да гарантираме, че вашият цикъл на дуалност е завършен, както е постановено от Създателя. Властта, която имаме не означава, че можем да действаме както искаме, тъй като има правилен начин за подход към такива въпроси, които са важни за вашата еволюция. Въпреки това, ще потвърдим, че в контекста на вашето Издигане, ни е дадена крайна дата, до която трябва да сме в състояние да започнем нашите действия. Може да намерим за необходимо да направим първата крачка и да отстраним онези, които ни спират в мисията ни за Земята и всичко живо на нея.

Мили Мои, не се съмнявайте в нас, тъй като ние ще изпълним плана си и това означава, че вие също можете да изпълните вашия, което е жизнено важно. Досега вие често сте оставяни да намирате своя собствен път към Издигането и имате чудесен голям прогрес. Когато Учителите и ние можем да се обръщаме към вас директно, вие ще напредвате по-бързо и с пълна увереност. Вие сте специални Същества от високо развит вид, с изключение на това, че много малко от вас са наясно с това. Започвате бавно, но сигурно да разбирате вашата духовна история, дори въпреки че идеята, че сте Ангели, да е доста удивителна за вас. Фактът, че вече имате връзка с вашето висше съзнание означава, че вие подсъзнателно ще разберете, когато ви се предлага достоверна информация. Мислете интуитивно, тъй като в действителност вие сте най-добрият си водач и ще бъдете обогатени от това, което научите. Тъй като всички вие сте на различни нива на развитие, не можете да поемате всяка информация, която ви попадне. Част от нея ще оставите настрана и на по-късен етап тя може да намери място в мисленето ви. С течение на времето ще намирате за по-лесно да приемате това, което ви се дава. Причината ще е разширяването на вашето съзнание, което е силно подпомогнато от навлизащите енергии. Толкова много помощ идва към вас от много посоки, тъй като Вселената следва внимателно събитията на Земята. Вашата еволюция се разглежда като най-важна и успешният изход е от съществено значение за бъдещето на Човечеството.

Майката Земя все още буботи и е нетърпелива собственото й развитие да навлезе в разгара си, когато се касае за прочистването. Нейната съдба е същата като вашата и затова е крайно необходимо да работите заедно. Могъщи групи вече настояват да бъдат предприети стъпки, за да се противодейства на такива пагубни индустрии като сеченето на дървета, което води до обезлесяване. Последствията от такива действия са разбрани и трябва да бъдат спрени. Това важи като цяло за дейности, които нанасят вреди на Земята, когато ресурсите й се ликвидират. Добивът на петрол и изкопаеми горива доведоха до тяхното рязко намаляване, но по-лошото е произтичащото от това замърсяване, при което земята е унищожена завинаги. Разбира се тези проблеми са напред в списъка ни с проекти, за да бъдат възстановени възникналите щети. Въвеждането на алтернативни технологии ще премахне необходимостта от продължаване на тези индустрии; затова колкото по-бързо можем да започнем, толкова по-скоро ще можем да се справим с проблемите. Бъдете сигурни, че ние ще трябва първо да представим нови начини за намаляване на зависимостта ви от старите форми на енергия. Галактическата Федерация е в готовност бързо да приложи новите технологии, които ще ви освободят.

Без значение колко малко можете да направите вие лично за намаляване увреждането на Земята, можете да се фокусирате върху това как бихте искали да я видите. С визуализирането на чиста и красива Земя вие помагате за нейното проявяване. Наистина ще дойде момент в процеса на Издигането, когато новата Земя ще се появи и ще бъде видяна такава, каквато е била първоначално в своето девствено състояние. Нищо, което е причинявало замърсяване или вреда на старата Земя, няма да продължи да се използва и един нов начин на живот ще замени съществуващите ви нужди. Във физическото тяло вие изпитвате глад, но като Издигнати Същества ще имате по-леко тяло с по-висока вибрация и вече няма да изпитвате това. Нуждата за препитанието ви до голяма степен ще бъде обслужвана от енергиите навсякъде около вас. Когато винаги се чувствате вибриращи и здрави, вие не спирате, за да мислите за зареждане на тялото си. И все пак, има случаи, когато се приемат с радост леки храни и течни закуски.

Благодаря, СаЛуСа.
Майк Куинси.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.