Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, July 19, 2010

SaLuSa, July 19, 2010

Славата и богатството се считат за желано постижение, но толкова често е трудно да се справите с тях. Вашият личен живот, който цените, е нарушен и той буквално не е ваш. Някои хора са готови да понесат такава загуба и изживяват своя измислен живот при обстоятелства, които не са гаранция за щастие. Шоу бизнесът е заобиколен от блясък и необходимостта от успех, а провалът често се преживява с неутешима скръб. И така, кой може да води така наречения обикновен живот и да намери щастие и удовлетворение? Мнозинството от хората имат животи, в които се борят да свържат двата края или дори да оцелеят. И все пак някои успяват да намерят цел в живота си, която им носи удовлетворение и това става като служат на другите. Когато сте намерили начин да помагате на другите, това ви дава вътрешно чувство, че сте открили истинския път, който ви позволява да изразите любовта си и да изпитате удовлетворение.

Във всеки един от вас има желание да обичате и да бъдете обичани, но не всеки може да изрази това като дава свободно от себе си. Енергията на любовта е могъща и може да сътвори чудеса, и не ви струва нищо да я споделяте с другите. Когато е дадена без да се търси нещо в замяна и без условия, вие сте на път да сте в състояние да давате безусловна любов. Действително това трябва да бъде целта, към която се стремите и ако се борите с мъка да я постигнете, не се безпокойте много. Благодарение на все по-засилващото се издигане на вибрациите, вие ще привличате естествено по-висока енергия към себе си и ще стане много по-лесно да задържите вибрацията на любов. Всеки може да работи за постигането на такива нива и онези, които имат успех, рядко търсят слава или печалба отвъд това, което е необходимо за непосредствените им нужди. Работниците на Светлината знаят своя житейски план и не се разсейват с търсенето на слава, въпреки че понякога тя идва с успеха. Това, което не ѝ позволява да превземе живота ви, е знанието как да бъде контролирана, така че да можете да продължите да работите напълно съсредоточени.

Служенето на другите не се счита непременно за привлекателно занимание, но наградите за това са многобройни. Вие не можете да вземете нищо със себе си, когато изпълните житейския си план, но ще имате вътрешното развитие и радостта, че сте го прекарали по благотворен начин. Не е необходимо да се превърнете в една от водещите светлини и всеки принос, колкото и малък да е той, помага да се издигне нивото на масовото съзнание. Капиталистическият начин на мислене насърчава алчността, но разбира се има някои успели хора, които, тъй като са благословени по този начин, не забравят да споделят богатството си. Поради това те понякога постигат изключителни нива на щедрост, но не количеството е важно, а положената мисъл. Като пример за това служи библейската история за лептата на вдовицата, която тя дала, когато нейните нужди били толкова големи, колкото тези на всеки друг.

И така, накъде се насочва нашето послание и защо сега; ще ви кажем, че промените на Земята се разпространяват все по-нашироко и поставят много хора в ужасна нужда от помощ. Това положение ще се влоши по всякакви причини и от вас се иска да се опитате да окажете помощ за облекчаване страданията на другите хора, докато настъпят добрите промени. Предизвикателството на тези времена ви поставя под голям натиск, но вие можете да допринесете да не се стигне до хаос като се събирате заедно и организирате някакъв вид подкрепа. Това ще осигури някакво решение, докато дойде истинската помощ и настъпят промените в правителствата ви, които ще положат началото на една нова ера на благотворни промени в голям световен мащаб.

Бъдете сигурни, че ние продължаваме да следим по всяко време за доброто състояние на Майката Земя, като имаме предвид вашето Издигане. Има баланс, за който сме отговорни и това не позволява на нещата да излязат наистина извън контрол. Вие ще завършите този цикъл, както е постановено и в този смисъл няма значение какво се опитват да правят тъмните сили, тъй като те няма да спрат изпълнението на плана. В крайна сметка, Мили Мои, може да допуснете, че Бог е на ваша страна и Светлината е всемогъща. В действителност Бог не облагодетелства никой, а позволява на всички души да преживяват това, което желаят, използвайки дадената им от Бог свободна воля. Всъщност Бог обича всички души и очаква да ги посрещне обратно в Източника, а до този момент вашата Светлина ще бъде напълно възстановена.

Като ваши спътници ние се възхищаваме на вашата смелост и решителност да приемете дуалността, тъй като тя е много далеч от прекрасните нива на Светлината, от които идвате. Сега сте в края на своето пътуване и едва ли осъзнавате какво сте постигнали. Взехте наистина голямо решение да напуснете дома си, изпълнен с абсолютна красота и блаженство сред звездите, както и трайното състояние да сте във вибрацията на любовта. Вие бяхте наясно с естеството на предизвикателството и взехте присърце, че каквото и да се случи, никога няма да бъдете изоставени. Беше ви обещана помощ и напътствия, така че без значение колко дълбоко се потопите в по-ниските енергии, вие ще се издигнете отново. Това обещание е спазено и вече изплувахте достатъчно от тъмнината, за да разпознаете собствената си божественост и връзка със Светлината. Пробуждането продължава да се ускорява и вие започвате да чувствате разширяването на съзнанието си. Сега Издигането е пред погледа ви и толкова близо, че имате само още няколко години преди да се издигнете с Майката Земя.

Когато погледнете по-голямата картина, осъзнайте, че можете да игнорирате това, което се случва около вас, тъй като то не може да продължи дълго и вие стъпвате на нов път, който оставя всичко назад. Новата парадигма се оформя и докато се съсредоточавате върху бъдещето, ще ѝ вдъхнете сила да се прояви. Вие създавате през цялото време, но сега разполагате с мощните енергии, насочвани към Земята и те са много по-силни от всякога. Поради тази латентна енергия e наистина добра практика да наблюдавате своите мисли и емоции, и да ги насочвате само за доброто на всички. С течение на времето ще ви се помогне да овладеете такава степен на контрол и това е една от задачите ни, когато пристигнем на Земята. Ние идваме да свършим много неща от физическо естество, но не забравяме, че извисяването ви е за вашата духовна еволюция.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и вече чувствам радостта при мисълта да пътуваме с вас през последната част от вашето пътуване. Ние идваме като приятели и за много от вас - като семейство, но по-важното – като ваши духовни наставници и водачи. Вие ще почувствате нашата любов, която даваме безусловно и това ще ви издигне над притесненията и грижите, които може още да имате.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge