Home > Български > Mike Quinsey - SaLuSa, November 9, 2009

SaLuSa, November 9, 2009

Настоящите времена са такива, че можете да направите преглед на която част искате от старото ви аз, която да носите и напред. Това е част от вашето изчистване, скъсваща връзките с определени аспекти от съзнанието ви, които повече не са от полза за онези от вас, стремящи се да повишат сегашните си нива. Онова, с което се борите, са мисловни форми, които дълго време са били част от психиката ви. Те определят начина ви на действие спрямо обстоятелствата през миналия ви житейски опит, както и начина, по който приемате себе си. Сблъсквате се с автоматични отговори, които повече не могат да се съгласуват с промените, които правите, за да издигнете съзнанието си. Можете да разрушите връзката като ги лишите от вашата енергия и това ще попречи на тяхното проявяване. Оставете мислите да преминават през ума ви по същия начин, както когато сте наблюдател на случващите се събития и ги освободете нататък. Бъдете уверени, че с времето ще можете изцяло да упражнявате контрол над мислите и действията си.

Вие се превръщате в един по-силен аспект на По-висшия ви Аз и със сигурност ще забележите промените у него. Вместо да бъдете ограничени от възпитанието ви и от онова, което се счита за „нормален” начин на живот, вие сте отворени за напътствията на по-висшите царства. Това ви води неотклонно по пътя на еволюцията и на превръщането ви в напълно „квалифицирани” Същества на Светлината, което е необходимо, ако искате да участвате в процеса на Издигане. Постепенно ще ви става все по-лесно да постигате едно по-високо ниво на съзнание, с повишаването на вибрационната честота на Земята към дори още по-бърза. Не е имало друго такова благоприятно време да напуснете цикъла на прераждането. Вие сте се квалифицирали, както бихте казали вие, да извървите пътя си към по-високите измерения. Двойствеността ви е дала основата и мирогледа да се освободите от онова, което сте научили от опита си и да го оставите в миналото.

Важността на постигнатото от вас няма да се прояви пред вас, докато не оставите двойствеността и не откриете себе си в по-високите нива на Светлината. Тогава ще можете да погледнете назад към цялостното ви преживяване и житейски опит и без съмнение ще се учудите от вашите възходи и падения. С напътствие вие се устремихте към себе си, а преживяванията ви постигнаха личните ви цели. В крайна сметка, Скъпи Същества, вие избирате пътя си и всяка душа има различни желания и цели. Можете да служите на Светлината по много начини и съществуват много развиващи се цивилизации, които биха имали полза от вашите знания. Кой по-добре би могъл да ги напътства, освен онзи, който все още е в двойствеността и който е завършил вече курса?

Вашата реалност е илюзия, макар да е съвсем истинска, докато живеете в нея. В даден момент от бъдещето тя ще изчезне завинаги, както и всичко друго с по-ниска вибрация, което не може да остане свързано, когато последната се издига. Разбира се нищо не се губи, а просто се връща при своята първоначална същност, за да бъде използвано отново за друго сътворяване и всичко това непрекъснато се случва във Вселената. В по-високите измерения вие ще бъдете творец на каквото пожелае сърцето ви и то ще бъде непорочно и в баланс с всичко останало. Няма място за други, освен за най-непокварените мисли. Може да звучи трудно за постигане, но връщайки се към пълното ви съзнание, това ще ви се стори съвсем естествено. Ще бъдете на нива, които са ваш истински дом, независимо от къде сте произлезли.

Скъпи Същества, ще бъдете както учудени, така и извисени от промените, които са толкова предстоящи. Онова, което вероятно сте мислели за почти невъзможно, ще се случи, защото Светлината дава власт на хората да действат. Ще се появят прозрения едно след друго, веднъж щом всичко се задвижи и ще се разбулят фалшивите обстоятелства, при които сте живели. Вие търсите истината за себе си, която ще проясни много ваши погрешни концепции. Няма избрани хора, привилегировани да бъдат над другите и е изцяло по силите ви да се постигне напредък в това отношение. Независимо как изглеждат нещата привидно, вие всички сте равни. Онзи Човек, скалъпил система, в която другите са считани за по-низшестоящи, го е направил просто, за да има власт над тях. Извисените хора обикновено са скромни и използват познанието си да помагат на другите без никакви очаквания в замяна. От духовна гледна точка вашето намерение определя доколко дадено действие ще бъде саможертвено и неегоистично.

Онези души, които са готови за Издигането, се търсят, за да споделят своето познание и да помогнат на колкото се може повече да се издигнат. Колкото повече Светлина се привлича към Земята, толкова по-голяма става възможността за другите да бъдат извисени. Виждаме, че много души започват да се пробуждат от своя сън, виждайки изведнъж „светлината” и освобождавайки се от оковите, които са ги държали. Независимостта, която усещат вече мнозина, ги кара да се борят за свобода и ще забележите, че те са от всякакви обществени прослойки. Духовността не може да бъде видяна в човека и измерена по неговото богатство или социален статус. Действията несъмнено говорят повече от думите, но думите също носят със себе си вибрация, която може да лекува или наранява човек. Затова внимавайте, Скъпи Същества, и подбирайте думите си старателно, защото те носят със себе си силата на сътворението.

Трудно е непрекъснато да се казва истината в общество, което е отгледано с лъжи и което ги използва за своя облага и полза. И все пак са необходими честност и истина, ако искате да заемете мястото си в по-горните царства, където всичко е открито и явно. Ние обаче виждаме да се проявява малък или почти незначителен проблем, докато носите намерението да живеете живота си в най-високите възможни нива на съвършенство. Няма невъзможни неща за вас, просто в сравнение с настоящия ви живот промените изглеждат толкова огромни, макар да са изпълними. Гледайте на вашия потенциал като на неограничен и като съ-творец заедно с Бог – всичко, което мечтаете е по силите ви.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и представлявам просто един източник на контакт от членовете на Галактическата Федерация. Други, като например Плеядиянците, също са в чест контакт с вас и имат специален интерес, поради тяхното дълго общуване и връзка с вас и Земята ви. Когато си мислите за това, защо някои от вас приемат толкова лесно идеята за контакт с нас? Това е така, защото сте ни познавали и в други животи, както и в древни времена също сме имали контакти с вас. Нашата „професия” не е непозната за вас и историята го потвърждава от доста рано време. Скоро ще има друго явяване и това ще бъде чудесният повод за масовото ни приземяване. Ще дойдем с любов и с готовност да ви предложим нашите услуги.

Благодаря ти, СаЛуСа!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.