Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, January 4, 2012

СаЛуСа, January 4, 2012


Откакто вие се установихте на пътя си към Издигането, ви бе дадена всяка помощ и насърчаване да поемете предизвикателството да решите собствената си съдба. Фактът е, че вие постигнахте далеч повече, отколкото първоначално се очакваше и сте на път да сте поздравени за установяването на победа над тъмните сили. Ние, разбира се, извървяхме пътя с вас, а поради това, че вие помолихте за нашата помощ, ние бяхме в състояние да отговорим на това. До този момент се очакваше вие да поемете основната отговорност за постигането на успех, а сега ние ставаме по-ангажирани, тъй като имаме да изиграем роля, за да се гарантира, че всичко е завършено, както е постановено.

Близостта ни до вас и действията, предприети от ваше име вече не могат да бъдат отричани и настъпи времето нашето съществуване да бъде оповестено. Както знаете, ние имаме да завършим собствена мисия и колкото по-скоро се обединим с вас, толкова по-бързо ще започне всичко. Нашите съюзници бяха смели и често рискуваха живота си, за да постигнат целите си. Скоро това ще се отплати, тъй като бе достигната точката, когато това ще доведе до славна победа, която ще отнеме останалите бастиони на властта, на които разчитат последните заговорници. Последното унижение за тях ще бъде да загубят финансовата си сила, която вече е намалена.

Винаги е било обещавано, че богатството на света ще бъде преразпределено и така ще бъде. Като се има предвид равнопоставеността, където всички държави са платежоспособни и са приключили с дълговете си, които в крайна сметка ще бъдат отписани, ще видите хората обединени и в състояние да посрещат най-наложителните си нужди. Трябва да има промяна в това, което имате сега, когато някои страни и народи притежават непропорционално голямо количество богатство. Също така, природното богатство на земята трябва да бъде върнато на полагащите му се притежатели. С това ще дойде по-голямо чувство за Единство, а споделянето ще стане пътят за продължаване напред. Целият подход и отношение към парите и как те да се използват ще трябва да се промени, а настоящите системи радикално ще се променят, за да се гарантира, че всички сделки се базират на справедливостта и прозрачността.

Както можете да си представите, веднъж след като действително сме започнали, планът е такъв, че вие ще се смайвате от скоростта на промяната. Това е възможно, защото плановете са били поставени от дълго време, но също така постоянно са преразглеждани, за да се гарантира, че отговарят на нуждите ви. Нашите съюзници и Служителите на Светлината като цяло сега са убедени относно задачите си и стават по-смели, когато срещнат опозиция. Няма време за разтакаване и те сега знаят какво трябва да се направи. Много различни действия се обединяват, а вие можете да очаквате да видите ясна индикация за резултата. Много сега е фокусирано върху финансовите дела, а ние сме направили съвсем очевидно, че няма връщане назад към старите начини. Бъдете сигурни в рамките на няколко месеца, че ще знаете, че това е така.

Така че, бъдете търпеливи и четете между редовете, когато медиите отразяват основните събития. За момент ще има тенденция да се скриват истинските факти, но дори и това се дължи на промяна, когато ние можем да гарантираме на честните журналисти, че е безопасно да докладват фактите. Вие сте бири държани в мрака относно толкова много въпроси в продължение на много, много години, но истината ще излезе. Вие винаги сте били Суверенни Същества поради грижата и уважението, с които сте удостоени. Вместо това сте били държани долу и сте приели позиции, които са ви подчинили на онези, които господстваха над вас. Никой човек не е по-добър от друг, тъй като всички вие действате чрез опити, които сте избрали, за да ускорите еволюцията си.

Когато можете да започнете да гледате на другите като на себе си, Човешката раса по-бързо ще стане като Едно и никога няма да се чувствате отново разделени един от друг. В крайна сметка, независимо от това какво може да чувстват сега някои, има само дин Бог на вашата Вселена. С времето тази истина ще бъде приета, а религиозните различия няма да имат причина да бъдат запазени. Всъщност организираната религия ще изчезне и всяка душа ще се покланя във вътрешния си храм. В действителност на вас не ви е необходим никой да ви учи на истината, но в сегашното ви положение вие сте объркани и се нуждаете от напътствие. За щастие, интуитивната ви страна се разви през последните 10 години и вие констатирате, че може да и се доверите да ви насочва в правилната посока. Обаче това изисква напълно отворен ум без твърда система от убеждения. Знаем, че някои души се чувстват добре с това, което сега знаят и предпочитат да бъдат водени, отколкото те да водят и ще бъдат оставени да вземат собствено решение за това кога е времето да поставят под въпрос убежденията си.

Помнете, че със стотиците животи зад вас, вие имате богат опит, на който да разчитате, а той се намира във вашето подсъзнание. Неща като навици, харесвания и не харесвания, всичко идва от предишни животи и можете да го видите днес дори и само в избора на дрехи на хората, в хранителните им предпочитания. С други думи вие сте частично монолитни в това, което сте сега, чрез спомените от предходни животи, които са близо до повърхността. Истинското ви аз чака вашето Издигане и тогава ще откриете, че вие естествено приемате живота в по-висшите измерения. В края на краищата, оттам дойдохте, а дуалността е само експеримент, който никога не е бил замислен да ви държи за неопределено време. Бихме казали, че вие се откроихте чрез преодоляването на всички предизвикателства и напълно заслужавате да приемете тази възможност да оставите дуалността зад себе си. Обаче вие винаги ще се възползвате от това, което сте научили, дори и ако миналите животи избледняват на заден план.

Следователно, очевидно е, че вие излизате от илюзията на живота като опитни и вече живеете новата визия за себе си като едни, които са от Светлина. Като правите това ще се освободите от дуалността и ще вървите по пътя си като едни, които вече са се издигнали. Това може да се направи, защото придобихте дисциплината и силата да се отдръпнете от по-ниските вибрации, които повече нямат притегляне върху вас. Вашето присъствие на Земята заедно с това на други като вас дава тласък на онези около вас, които са успокоени и утешени от вашия чар и спокойно държание.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм щастлив за вас, тъй като отминаха дните на пълен мрак, които придружаваха многото войни и агресия, които гориха миналото. Ние ще предотвратим всеки опит да се започне нова война, въпреки че може да има някои незначителни схватки. Мирът поема управлението и ще донесе ново усещане за всичко. Оставяме ви с нашата любов и благословии.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven InspiredShare |СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.