Home > > Blossom Goodchild - December 11, 2010

Blossom Goodchild - December 11, 2010


* Аз вярвам, че макар и много хора да не осъзнават това, но някой ченълинги в по-голямата си част са лични съобщения, но въпреки това чувствам нужда да ги споделя, защото някой, някъде може да изпитва същите чувства и мисли като мен и затова може да се възползва от тяхното обсъждане.

Blossom: Здравей те! Надявам се, че сега времето е добро за връзка с вас, защото взех това решение импровизирано. Като разговарях през тази седмица с мой приятел, когото виждам рядко, разбрах колко много хора имат горещи въпроси, които се нуждаят от отговори... от вас и от мен! Това ме накара да се замисля за това, как разговорите ми с вас могат да разстройват много хора и доколко те биха могли да подходят по друг начин към толкова разнообразните теми, по които разговаряме, ако бяха в същото щастливо положение като мен. И това ме накара да се замисля още повече за отговорността и дали е необходимо да се задълбавам в по-дълбоки материи и т. н... защото за мен... аз просто разбирам за какво говорите и плавам по течението. Дали не трябва да постъпвам по друг начин? Предполагам, че има неща, за които питам, но ако погледнем на тях от гледна точка на Светлината от знания, то един ден всички тези неща ще станат ясни. Макар, както казвах по-рано, в действителност да, аз усещам нещата по-скоро, когато се намирам в покой, по време на нашия разговор, не искате ли вие да започна да задавам сложни въпроси, които ми изпращат хората с молба да ви питам? Предполагам, че това, което ви питам е, за да ви се изясни нашата позиция и възможната й посока? Благодаря ви. •

Федерация на Светлината: Ние знаем, че тези въпроси произтичат от това, за което си говорила и обсъждала с други хора. Знаем също така и за твоя вътрешен въпрос, защо ти... защо от всички хора ние сме избрали... защо теб?

Blossom: Да, защото аз не вниквам в нищо... и в моето положение... нима това не би било полезно?

Федерация на Светлината: Ако, ти Блосъм имаш един въпрос, който да зададеш... ако имаш възможност да зададеш само един въпрос... кои би бил той? В действителност, ние поставяме това условие на всички, които осъзнават тези думи. Ако имаш само една възможност, тогава какъв ще е този единствен въпрос в сърцето ти - най-важният, на който ще поискаш отговор?

Blossom: Добре, мисля, че трябва добре да си помисля преди да питам за първото нещо което ми дойде на ум.

Федерация на Светлината: Все пак, точно това е което те питаме в момента… какво би искала да попиташ сега в този момент, това което излиза от сърцето ти?

Blossom: В личен план или в общ?

Федерация на Светлината: И в двата, все едно, че имаш само една възможност.

Blossom: В действителност, това е много голям въпрос… откъде мога да ЗНАМ кой въпрос може да бъде най-важният… ясно е, че не искам да го пропусна.

Федерация на Светлината: Независимо от това какъв е въпроса, ние смятаме да отговорим на него.

Blossom: О, разбира се, в такъв случай, ако не получа отговор тогава предполагам няма да има значение какъв ще е въпроса?

Федерация на Светлината: А, защо не?

Blossom: Защото, ако вие не смятате да отговаряте, тогава въпроса няма значение. Ех… къде ще ни отведе всичко това?

Федерация на Светлината: Ние се опитваме да ти помогнем да разбереш, че нашата цел в общуването ни с ТЕБ или който и да е друг, не се състои в това да отговорим на трилион въпроси, които са без отговор и на които всички земляни, когато се съберат заедно си ги задават… не затова НИЕ изпращаме съобщенията си на теб. НИЕ имаме в предвид друг дневен ред… и искаме да ти покажем, че ЕДИНСТВЕНАТА причина, поради която постъпваме така, е нашата основна цел - да поддържаме връзката с теб, това ще ти помогне да разбереш най-истинското значение на ЛЮБОВТА. Това има място (ЛЮБОВТА) в пределите на другите вселени и галактики… това се трансформира структурно на другите звездни системи в даденият момент от вашето време не защото ние говорим с теб. Това има значение в този аспект не защото ние сме избрали да говорим с теб. Това може да интересува малцина, може и мнозина… но не всички. ВЪПРЕКИ ТОВА… това което искаме да споделим с теб… на което дойдохме да те научим… е да ти помогнем да възкръснеш… то е затова, което е в интерес на всяко ЖИВО СЪЩЕСТВО… няма някой, който това да не го касае… няма нито един човек, който да не е заинтересован от него… защото всеки от вас е – ТОВА (ЛЮБОВТА).

ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, ЛЮБОВ, ЛЮБОВ. ЕТО КАКВО СТЕ ВИЕ, НО СТЕ ГО ЗАБРАВИЛИ. НИЕ ДОЙДОХМЕ ДА ВИ ГО НАПОМНИМ.

Blossom: Да, разбирам. Но на този етап на играта... дори и вие да сте ни научили добре, аз имам предвид, че не мога да си представя най-добрите учители...с което сега се боря аз лично, мога да говоря само от свое име в действителност… но защо не чувствам това потресаващо ЧУВСТВО на ЛЮБОВ към себе си и към другите? Откровено... аз просто не я чувствам , все едно не съм я получила... Все пак, аз знам, че това е така… но не мога да говоря от името на всички. Знам, че други са я получили… значи и аз трябва да я получа? Отчитайки, че аз предоставям тези послания от вас… нима не трябва да разбирам същността им? Това няма смисъл за мен. Не съм длъжна да ходя с цвете в косите си и просто да предлагам ЛЮБОВ от сърце, по цял ден напролет?

Федерация на Светлината: Какво те спира?

Blossom: Ето какво ЧУВСТВАМ! Този свят повече няма смисъл за мен и аз се чувствам не на мястото си! Ако съм в супермаркета или някъде другаде… всичко ми се струва толкова нелепо… всичко… и душата ми стене към мен и казва: „Аз искам вкъщи”… Всичко е толкова глупаво и празно! Просто съм поразена, колко имаме още да вървим по този път… това, какъв е този свят… аз така очаквам промените, които трябва да станат и дори мисълта за още няколко години ме кара да се чувствам така, като чели живота изтича. Аз знам какво искам… но… как да помогна да се промени света в по-добро място, когато душата ми се чувства в такава безизходица… която ме е обхванала?

Федерация на Светлината: Ти знаеш какво ще ти кажем?

Blossom: Да, и аз ще ви позволя да го направите, защото вие имате да извървите определен път!

Федерация на Светлината: Ти го ЧУВСТВАШ така, защото душата ти е близо до дома си, много по-близо отколкото осъзнаваш и затова е разликата във вибрациите сред които обитаваш, в сравнение с тези които знаеш като Истина, и те предизвикват в теб тъга по Висшето място.

Blossom: Но, вие разбирате…, ако НИЕ сме тук…, за да донесем на земята Новият свят… и предположим, че не само аз чувствам нещата така поради създадената ситуация… как можем да служим вярно и нима сме дошли да го правим, щом изпитваме толкова силно желани да се върнем вкъщи?... чувствам се така, все едно искам да се махна от тази планета.

Федерация на Светлината: Въпреки всичко ти преобразуваш енергията. Това чувство, което изпитваш също разтваря енергията, която е управлявала и давала власт на тези, които сега губят сила. Има роли, които вие разигравате. Има множество противоборстващи сценарии, които ви се струват като един, но въпреки това на други нива буквално става разиграване на „смяна на местата”. Да, вие сте се съгласили да дойдете тук. Все пак, вие знаете също, че много неща, които имат място в управлението на друго ниво са вашата Висша Същност, която се управлява по ваше нареждане. Това е необходимо за вашият човешки аспект – да бъдете тук в качеството си на котва, както казвахме ние преди и ви молим да ПРИЕМИТЕ, че има много повече развиващи се аспекти, които ви водят напред и работят с това, което е извън възможностите на човешките разбирания. Ако вие приемате да правите това сега… ако си позволявате ПРОСТО ДА БЪДЕТЕ и ДА БЪДЕТЕ ЛЮБОВ, то тогава това оказва огромна помощ на вашия аспект от Висше ЗНАНИЕ, който върши своята работа!

Blossom: И все пак, защо ние не трябва да знаем в какво се състои същността?

Федерация на Светлината: Защото вие сте се затворили много отдавна и докато пробуждащият се Висш аспект, който действително разбира… от висши вибрации, които не са приети на земята… все пак тогавашните ваши УМОВЕ не могат да осмислят… само ако можехме да го опишем с думи… това, което искате да ви обясним.

Ето защо ние говорим с вас за ЛЮБОВ и избягваме да говорим за друго. Когато това има значение… когато ВСИЧКО е готово да се движи напред/нагоре, какво още може да бъде крайно необходимо, което да е така насъщно?

Blossom: ЛЮБОВТА!

Федерация на Светлината: С това всичко е казано.

Blossom: Но много от нас са объркани по повод на това къде и кога точно ще стане „ВЪЗНЕСЕНИЕТО”?

Федерация на Светлината: Ако предприемате пътешествие, то вие определяте по картата направлението, по което трябва се движите. Ние можем да ви кажем, че вашето направление е да следвате специфичните събития… това най-велико от всички приключения… следвайте указанията на сърцето си. Нямате по-добър компас от него. Ние не можем да ви кажем каква следваща крачка трябва да направите за да попаднете там… защото има много пътища, които ще ви отведат на едно и също място. Ние можем да ви дадем само указания. Вашите сърца ще ви водят. Вашето вътрешно УСЕЩАНЕ, което излиза от ВАШИТЕ СЪРЦА, то ще ви позволи да разберете по кой път трябва да вървите. Вие вървите по този път, защото като ОБЩНОСТ сте помолили да бъдете част от тази велика трансцеденция. Вие сте помолили да бъдете човешки същества, на които е дадена възможност да бъдат тук в тази точка. Ние се съгласихме да бъдем да вас.

Blossom: Знам – и вие и аз знам, че някой ще се съгласят с мен, а други ще си помислят: о, Боссъм, давай напред…, но аз бих могла да ви представя все едно, че знаете какво ще се случи с мен през тази седмица и как само сърцето ми очаква това време, когато всичко това стане действителност. Не за да ни спасите... ние всички знаем какво и как ще стане… а когато толкова много хора присъстват при вашето пристигане и ви изпращат Любов и вие ни отвръщате със същото. Ето как си го представям… сърцата на всички сияят с Бяла Светлина насочена към вас… Колко дълго трябва да очакваме този… обмен. Това би променило много нашите сърца.

Федерация на Светлината: Дете на Светлината… ти губиш вяра с всеки изминал ден и виждането ти за твоето сливане с космическото ти семейство все още ти се струва робска мечта.

Blossom: И именно затова сърцето ми е така ранено, защото ЗНАЕМ, че това ще се случи и все пак очакването ни се струва безкрайно, да можем да кажем „здравей те” на старите ни приятели.

Федерация на Светлината: Пред всички, които знаят за нас в сърцата си… ние се КЪЛНЕМ, че тези дни трябва да настъпят. Ние се възхищаваме от вашата сила и самообладание, въпреки съществуващият натиск. Този ден ще настъпи когато от всички страни се излеят неистови емоционални приветствия… като отговор на молитвата и ще запълнят празните пространства, в които сте се чувствали забравени.

Blossom: Добре, в такъв случай бихте ли могли да побързате! Аз от своя страна се боря с всичко това. Благодарение на добродетелите, се научих, че това пътешествие е изпълнено с подеми и спадове… така, че е добре да намирам от време на време равновесие…, защото когато го намирам, тогава съм в състояние да намеря опора в това „любовно нещо”. Интересно, ще се смея ли, когато се срещнем в реалността, ще мога ли да ви прегърна и да кажа „Благодаря!!! За всичко! Къде бяхте през целият ми живот?

Федерация на Светлината: И ние ще кажем „Тук”, защото сърцата ни говорят на вселенския език на ЛЮБОВТА. Скъпи Души на Земята, ЗНАЙТЕ, че това ще се случи… ПОЧУВСТВАЙТЕ ГО, това ЗНАНИЕ е вътре във вас… защото това ЗНАНИЕ е ПРОЧУВСТВАНО С ИСТИНА… няма съмнение, че това действително е така.

НИЕ ВИ ОБИЧАМЕ И ВИ БЛАГОДАРИМ, ЗАТОВА ЧЕ НИ ОТВРЪЩАТЕ С ЛЮБОВ. Нека сърцата ви да бият в унисон като едно, из цялата ви вселена.


Blossom: Аз бях много щастлива, защото на рождения ми ден ми подариха билети за концерта на U2 360. Декорациите изглеждаха като пристанище за огромен космически кораб. В едно точка в центъра се намираше малка яма, от която като правоъгълник излизаха цветни светлини (по-скоро приличаше на скачване). Цялата сцена ме накара да ПОЧУВСТВАМ, че всеки момент могат от долу да се появят Същества на Светлината. Порази ме това, по какъв начин над 52000 човека на стадиона бяха обхванати навярно от същото чувство. Това беше прекрасен начин на сеене на семена. Всичко в това пространство беше запълнено с такава Любов. Мисля, че всичко това ме порази толкова силно, защото много приличаше но това, как повечето от нас, които са се събудили, си го представят че ще се случи. Аз цялата потрепервах… знаейки, че ТОВА ще се случи… един ден… почувствах се готова да премина на следващата степен от плана. Някой от светлинните лъчи бяха насочени към небето. Те потъваха толкова далеч в облаците, че аз просто усетих колко здраво съм свързана с нашите приятели и тогава очите ми се напълниха със сълзи. Много хора се събудиха благодарение на това мероприятие дори без да го осъзнават. След всичко е визуализацията, както е казал Белият Облак – едно от най-силните оръжия. Благодаря за този опит.

Website: Blossom Goodchild
Перевод: Георги

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!< previous message > | next message >


Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.