Home > > Blossom Goodchild - March 7, 2011

Blossom Goodchild - March 7, 2011


Blossom: Като че ли вчера си говорихме! Бих искала да се свържа с вас, тъй като известно време отсъствах, както ви е известно, а не бих искала прекъсването да е за дълго....както за мен, така и за останалите, които се ободряват много от вашите думи. Не се стеснявайте да говорите така, както си знаете!!

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: С вашето позволение разбира се… има много неща, които бихме искали да споделим и обсъдим с вас тази вечер. Първо искаме да ви кажем, че явните изменения… не само в теб, но и в другите от твоя тип, станаха по-очевидни по нашата „скала на Рихтер”. Това е разликата в нивата на вибрационното напрежение спрямо висшите енергии, които сега преминават през вашия ефир. Поради това, ние сме силно развълнувани от нещата, които скоро ще се случат и препоръчваме на всеки от вас да позволи на висшите енергии да навлязат в него и около него, и по такъв начин да действат съответствено.

Blossom: Да. Аз не запазих в тайна това, което усетих като ”повратен момент”, а и други казаха същото. Наистина ли искате да поговорим за това повече?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Скъпа приятелко, наша и на много други…

Blossom: Вие ми правите комплимент, ваше величество!

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Не си струва да говорим повече за това. Защото с една направена крачка от вас, ще се случи това, което трябва да се случи! Сега всяка душа резонира на своята лична честота. Някой от вас се ЧУВСТВАТ неразположени и се питат, защо все още не са достигнали до щастливото разположение на духа... но ние ви казваме… не се безпокойте за това, което се случва с другите. Съсредоточете се само върху това, което е вътре във вас, нека и останалите да постъпят така. Не сте длъжни всички едновременно да достигнете до този „стандарт”.

Blossom: Забавна дума използвате.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Все пак, правилна. Ако ще говорим за това, то няма правилна и неправилна. Това не е състезание. То е просто състояние на БИТИЕТО, в което всеки от вас „ приплъзва”, когато душата му е готова. Бъдете търпеливи към себе си. Не бързайте. Има време и място, когато това ще се случи с всеки от вас. И ти Блоссъм,… когато това се случи… ще разбереш.

Blossom: Разбира се, а после?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Наистина, по-нататък какво? Съвсем неотдавна ние ви казахме за сиянията, такива необикновени и за известно време душите на земята, които бяха прочели какво казваме, като че ли видяха различни проявления на тези красоти. Необичайна форма, на необичайни формирования. Как мислиш тези, които не знаят какво сме казали дали също са ги видели?

Blossom: Да, мога да предположа.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: И как предполагаш, какво са си помислили за тях? Те не биха могли да си помислят същото, като душите, на които е известно какво сме казали. Те биха могли просто да се наслаждават на тези явления и да си мислят, колко са необикновени… да видят изгледа, не повече. А, тези от вас, които знаеха разликата, бяха изпълнени с надежда и обещания, и позволиха на душите си да ПОЧУВСТВАТ връзката между НАС. Тези сияния на Светлината придобиха ново значение и сега не е така, както когато някога преди, когато някой видеше сияние в небесата и установяваше връзка с НАС.

Blossom: Да. Не си струва да говоря за себе си, макар че аз никога не гледам в небесата, за да не мисля за вас. Аз се опивам от синевата на деня и ме обхваща трепет, когато се сливам със звездите вечер. Сега за мен, когато гледам нагоре… и само… добре… нека говори сърцето ми.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: И така, значи можем да предположим, че ти не си била сама там?

Blossom: Едва ли!!!!

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: И тогава, можем ли да предположим също, че великото издигане е било достигнато само за няколко кратки години, след момента, в който, както много от вас смятат, че не го е имало? От наша гледна точка, такова великолепие…

Blossom: Като че ли загубих връзката… такова великолепие? (трябва да възстановя връзката с няколко дълбоки вдишвания).

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Турболентност.

Blossom: Във вашата връзка ли?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Сега ние ти показахме образа на вихър, ураган. Понякога, неизвестно от къде, не можем да сбалансираме енергиите, които представляват сами себе си.

Blossom: От вашата страна или от моята?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Този път… от нашата. Да не се задълбочаваме… могат да възникнат проблеми на вашата честота. Ние сме настроени на определена честота, когато общуваме с теб и често я сменяме, за да не стане прекалено известна на тези, които искат нашата дружба да се прекрати.

Blossom: Вие се шегувате, нали?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Не съвсем. Все пак, разбери, че това не е повод за безпокойство. Ние просто сменяме честотата още веднъж и всичко е наред.

Blossom: Струва ми се, че се намирам вътре в радио!

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: В някакъв смисъл… това е така.

Blossom: А сега… за времето! Простете, но нека се върнем! Сериозно, макар и да знам, че казвате Истината, но ми се струва странно да приема това, че аз седя тук в малката си оздравителна стая, занимавам се с вас… а някъде там, върви цял филм „Космически Джиемс Бонд”, за който нищо не знам и все пак участвам в него. Понякога всичко това го намирам за малко нереално, ако трябва да съм честна с вас.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Все пак, сърцето ти знае, че сме реални както и ти, и че всичко за което ти говорим е възможно.

Blossom: Абсолютно всичко е възможно. Разбрах за това преди миг. Сигурна съм, че всеки на моето място щеше да почувства същото. Във всеки случай, при цялото ми уважение, това е празен разговор… хайде да се върнем към другите въпроси, ако може?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: От какъв вид?

Blossom: Вие вече знаете, че избора е ваш. Но като питате (вие поставихте тези думи в главата ми), какъв въпрос бихте искали да ми зададете?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Този, който те вълнува.

Blossom: Помислих си: „нямам въпроси”, но после ми дойде внезапна мисъл: „тези Светлинни Стълбове” и разбрах, че именно това е за което искахте да ме осведомите, защото кожата ми настръхна само като си помислих за това.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Бъди откровена млада дама… бъди храбра… какво искаш да кажеш?

Blossom: Вие знаете!

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Действително. Все пак, много от четящите тези думи не знаят.

Blossom: Добре… предполагам, тогава трябва да кажа… Какво, ако те не изглеждат такива - както вие казахте, каквито са? Какво да правя тогава? Имам предвид… вие знаете… аз ви доверявам....

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Тогава защо е този въпрос?

Blossom: Защото вие ме помолихте да го задам.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Защото ти си го мислеше. Ти се безпокоеше, че ако тези стълбове не се появят във вашите небеса, тогава много хора ще изгубят вяра в нашите думи и в това, че ще се случи всичко това , което казвахме.

Blossom: Ако не ви вярвах, нямаше да ви безпокоя и да си губя времето в разговори с вас. Няма смисъл.Така, че предполагам това… не знам… е безпокойство?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Не, скъпа моя… думата наистина е ДОВЕРИЕ. Сега ние ви се усмихваме. Ние ценим позицията ти. ЧУВСТВАМЕ безпокойството ти.

Blossom: Разберете ме правилно. Това не е нещо, за което бих мислила всяка минута. Просто, след 14 октомври 2008, вие казахте, че може би скоро ще дойдете… аз отговорих, че ако не се покажете в продължение на година вероятно ще прекратя ченълинга. Вече минаха няколко години… и въпреки това, ето ме… и между другото, съм щастлива да бъда тук. Моето разбиране на думата „скоро” израсна! Изпитвам към вас Любов, която прониква дълбоко в сърцето ми… но това е човешката ми страна… от време навреме… се спъва.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Все пак, в това няма никаква грешка. Ще видиш.

Blossom: Аз ви доверявам от цялото си сърце! Макар и в действителност вие да виждате това от моя гледна точка… вие действително виждате от къде произхождам и защо?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Ти през цялото време говориш с нас по такъв начин… твоята Висша душа говори с теб… защото ти ЗНАЕШ, че всичко това… всички тези „затруднени положения” са неотделима част от получаването на заданието. Всички, които живеят на земния план сега… и които четат тези думи… и които са се събудили за тази част на душата си, която се придържа и резонира със всичко, което е написано чрез лейди Блоссъм… ЗНАЯТ… че всичко това трябва да се случи. Всеки е знаел, че това е бил/е път, който трябва да има място. Вашите души ЗНАЯТ, че тогава, когато на планетата земя… определени въпроси могат да бъдат представени по различен начин и затова да бъдат разбрани по различен начин от времето и от даденото ви ръководство, то е само до повторното ви влизане на земята в тази форма. Все пак, помнете уникалността си. Помнете... това е било съгласувано по този начин, за да бъде направено така. Ето как трябва да познаете и да приведете в готовност душите си за най-важната цел от вашето СЪЩЕСТВУВАНЕ тук. Това се СЛУЧВА в момента. ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ПОЧУВСТВАТЕ. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ МОЖЕТЕ. Доколкото всичко върви съобразно плана, точно в тази „точка” вие бихте могли да „щракнете на място”. В този най-актуален момент(и), когато всеки от вас може да си спомни „Ах, да … точно затова се съгласихме”. Вие ЗНАЕХТЕ също и за съмненията и страховете, които биха могли да ви притиснат по слабите ви места! ВИЕ ЗНАЕХТЕ ВСИЧКО ТОВА… ВСИЧКО БИ ИМАЛО МЯСТО, АКО ВЪРВЕШЕ СЪГЛАСНО ПЛАНА! И ТОВА Е ТАКА! СЕГА ГО ВИЖДАТЕ? ВИЕ СТЕ СТЪПИЛИ НА ПЪТЯ! ВИЕ ПЛАВАТЕ ПРЕЗ ВСИЧКО ТОВА. И НИЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ!

Blossom: Добре, щом е така аз се чувствам самоудовлетворена! Нима не е така? Има нещо като точка на изключване… минаха две минути, но хей… кой брои! Имам такова чувство, все едно, че тази вечер обикаляме все наоколо… но все пак ви благодаря. Надявам се да го прочета отново и да видя къде се намираме!!! Надявам се отново да обсъждаме с вас, когато се прибера вкъщи. Знайте, че моето и много други сърца са ви дълбоко признателни за всичко. Действително, това е страхотен план! Любов и Благодарност.

Website: Blossom Goodchild
Перевод: Георги

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том КеПревод: ГеоргиShare |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.